x
Uithoorn

Gemeente Uithoorn heeft in 2008 met 4 omliggende gemeentes uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Daaronder wordt verstaan dat in 2040 de energie welke in de regio wordt verbruikt, ook in de regio duurzaam wordt opgewekt. Hierbij focussen wij ons voornamelijk op duurzaam inkopen, groene omgeving, energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Een energieneutrale regio kunnen we echter alleen realiseren als we er samen aan werken: inwoners, organisaties, scholen, ondernemers en gemeente. In dit kader is het klimaatstraatfeest een fantastisch initiatief. We hopen dan ook ons enthousiasme over te brengen aan anderen en hen te inspireren tot een bijdrage aan een schoon en eerlijk klimaat! Voor meer informatie, bezoek ook eens onze website http://www.uithoorn.nl

Adres gemeente: 
Laan van Meerwijk 16, Uithoorn

Gemeentelijk nieuws

Op 10 februari is het weer Warme Truiendag, een mooie kans om punten te scoren voor het Klimaatstraatfeest!

Wat is de Warme Truiendag?
Het idee van de Warme Truiendag is simpel: trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 7% energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot. Gebruik deze dag voor spannende en energiezuinige acties! En scoor hiermee direct punten voor het Klimaatstraatfeest!